„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზ

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზ
Document number 3184
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/05/2006
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 17, 30/05/2006
Registration code 010.320.050.05.001.002.300
  • Word
3184
25/05/2006
LHG, 17, 30/05/2006
010.320.050.05.001.002.300
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.