„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2472-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/05/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/06/2014
Activating Date 01/09/2014
Registration code 300310000.05.001.017466
2472-IIს
29/05/2014
Website, 12/06/2014
300310000.05.001.017466
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found