საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 3/1/574
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 23/05/2014
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 29/05/2014
Registration code 000000000.00.000.016022
  • Word
3/1/574
23/05/2014
Website, 29/05/2014
000000000.00.000.016022
საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found