საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2485-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/05/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/06/2014
Registration code 010190020.04.001.016109
2485-IIს
29/05/2014
Website, 02/06/2014
010190020.04.001.016109
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found