საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2466-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/05/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/06/2014
Activating Date 01/07/2014
Registration code 200000000.05.001.017452
2466-IIს
29/05/2014
Website, 02/06/2014
200000000.05.001.017452
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found