„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2426-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/05/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/05/2014
Registration code 210020100.05.001.017448
2426-IIს
14/05/2014
Website, 27/05/2014
210020100.05.001.017448
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found