საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2368-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/05/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/05/2014
Registration code 200000000.05.001.017425
2368-IIს
02/05/2014
Website, 16/05/2014
200000000.05.001.017425
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found