„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2395-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/05/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/05/2014
Registration code 150000000.04.001.016107
2395-IIს
02/05/2014
Website, 07/05/2014
150000000.04.001.016107
„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.