„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2394-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/05/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/05/2014
Registration code 010100000.05.001.017402
2394-IIს
02/05/2014
Website, 07/05/2014
010100000.05.001.017402
„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.