სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2285-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/04/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/05/2014
Registration code 240110000.05.001.017395
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.