„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2287-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/04/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/05/2014
Expiration Date 01/01/2022
Registration code 240000000.05.001.017394
2287-IIს
17/04/2014
Website, 02/05/2014
240000000.05.001.017394
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found