კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
Document number 312
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 29/04/2014
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/04/2014
Expiration Date 30/12/2021
Registration code 010240010.10.003.017932
Consolidated publications
312
29/04/2014
Website, 29/04/2014
010240010.10.003.017932
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Initial version (29/04/2014 - 15/08/2016)

Consolidated version not found