კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
Document number 312
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 29/04/2014
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/04/2014
Registration code 010240010.10.003.017932
Consolidated publications
312
29/04/2014
Website, 29/04/2014
010240010.10.003.017932
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (29/04/2014 - 15/08/2016)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.