პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2241-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/04/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/05/2014
Registration code 100030010.05.001.017396
2241-IIს
16/04/2014
Website, 02/05/2014
100030010.05.001.017396
პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.