პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2171-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/04/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/04/2014
Registration code 240110000.05.001.017383
2171-IIს
02/04/2014
Website, 14/04/2014
240110000.05.001.017383
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.