„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Document number 4295
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/12/2006
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 1, 03/01/2007
Registration code 010.320.050.05.001.002.705
  • Word
4295
29/12/2006
LHG, 1, 03/01/2007
010.320.050.05.001.002.705
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found