საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2110-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/03/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 01/04/2014
Registration code 040000000.05.001.017372
2110-IIს
19/03/2014
Website, 01/04/2014
040000000.05.001.017372
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found