„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2095-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/03/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/03/2014
Registration code 010290000.04.001.016101
2095-IIს
07/03/2014
Website, 14/03/2014
010290000.04.001.016101
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found