საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2093-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/03/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/03/2014
Registration code 010190020.04.001.016103
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.