საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2093-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 07/03/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/03/2014
Registration code 010190020.04.001.016103
2093-IIს
07/03/2014
Website, 14/03/2014
010190020.04.001.016103
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found