„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2039-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/02/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/02/2014
Registration code 320110000.05.001.017341
Consolidated publications
2039-IIს
20/02/2014
Website, 27/02/2014
320110000.05.001.017341
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (27/02/2014 - 12/06/2015)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.