„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2039-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/02/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/02/2014
Registration code 320110000.05.001.017341
Consolidated publications
2039-IIს
20/02/2014
Website, 27/02/2014
320110000.05.001.017341
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.