„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2040-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/02/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/02/2014
Registration code 300310000.05.001.017340
2040-IIს
20/02/2014
Website, 27/02/2014
300310000.05.001.017340
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found