შპს „მეტალინვესტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
შპს „მეტალინვესტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/1/543
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 29/01/2014
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 14/02/2014
Registration code 000000000.00.000.016018
  • Word
1/1/543
29/01/2014
Website, 14/02/2014
000000000.00.000.016018
შპს „მეტალინვესტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found