პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1961-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/02/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/02/2014
Registration code 240110000.05.001.017321
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.