საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1833-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/12/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/01/2014
Registration code 040000000.05.001.017307
1833-რს
24/12/2013
Website, 03/01/2014
040000000.05.001.017307
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found