საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1864-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/12/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/12/2013
Registration code 040000000.05.001.017304
1864-რს
25/12/2013
Website, 30/12/2013
040000000.05.001.017304
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found