საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1886-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/12/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/12/2013
Registration code 200000000.05.001.017293
Consolidated publications
1886-რს
26/12/2013
Website, 30/12/2013
200000000.05.001.017293
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found