სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1915-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/12/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/12/2013
Registration code 240110000.05.001.017299
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.