საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1873-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/12/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2013
Activating Date 01/01/2014
Registration code 200000000.05.001.017250
1873-რს
26/12/2013
Website, 28/12/2013
200000000.05.001.017250
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found