პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1787-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/12/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2013
Registration code 100030010.05.001.017276
1787-Iს
13/12/2013
Website, 28/12/2013
100030010.05.001.017276
პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.