„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1684-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/11/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/12/2013
Activating Date 01/10/2014
Registration code 300310000.05.001.017227
Consolidated publications
1684-Iს
29/11/2013
Website, 16/12/2013
300310000.05.001.017227
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (16/12/2013 - 29/05/2014)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.