„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1684-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/11/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/12/2013
Activating Date 01/10/2014
Registration code 300310000.05.001.017227
Consolidated publications
1684-Iს
29/11/2013
Website, 16/12/2013
300310000.05.001.017227
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found