სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ

სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ
Document number 308
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 29/11/2013
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/12/2013
Registration code 010210040.10.003.017475
Consolidated publications
308
29/11/2013
Website, 02/12/2013
010210040.10.003.017475
სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system

Initial version (02/12/2013 - 03/02/2015)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.