სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ

სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ
Document number 308
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 29/11/2013
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/12/2013
Registration code 010210040.10.003.017475
Consolidated publications
308
29/11/2013
Website, 02/12/2013
010210040.10.003.017475
სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (02/12/2013 - 03/02/2015)

Consolidated version not found