„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1592-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/11/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/12/2013
Registration code 450140000.05.001.017207
1592-რს
20/11/2013
Website, 03/12/2013
450140000.05.001.017207
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.