საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1588-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/11/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/12/2013
Registration code 200000000.05.001.017217
1588-რს
20/11/2013
Website, 03/12/2013
200000000.05.001.017217
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found