„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5781
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/02/2008
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 2, 12/03/2008
Registration code 010.320.050.05.001.003.127
  • Word
5781
29/02/2008
LHG, 2, 12/03/2008
010.320.050.05.001.003.127
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.