„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1456-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/10/2013
Document type Constitution of Georgia, Constitutional Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/10/2013
Registration code 010010000.01.001.016011
1456-Iს
04/10/2013
Website, 16/10/2013
010010000.01.001.016011
„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.