საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1443-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 04/10/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/10/2013
Registration code 090000000.05.001.017193
1443-Iს
04/10/2013
Website, 22/10/2013
090000000.05.001.017193
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found