საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1393-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/09/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 09/10/2013
Registration code 270000000.04.001.016093
1393-რს
27/09/2013
Website, 09/10/2013
270000000.04.001.016093
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found