„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1384-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/09/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 09/10/2013
Registration code 120290000.05.001.017178
1384-რს
27/09/2013
Website, 09/10/2013
120290000.05.001.017178
„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.