„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის N322 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის N322 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 332
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 02/10/2013
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/10/2013
Activating Date 02/10/2013
Registration code 200090000.22.033.016573
332
02/10/2013
Website, 02/10/2013
200090000.22.033.016573
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის N322 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.