პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1295-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/09/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/10/2013
Registration code 100030010.05.001.017149
1295-რს
24/09/2013
Website, 08/10/2013
100030010.05.001.017149
პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.