საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1263-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/10/2013
Registration code 020000000.05.001.017114
1263-Iს
20/09/2013
Website, 08/10/2013
020000000.05.001.017114
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found