საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1273-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/10/2013
Registration code 010190020.04.001.016088
1273-Iს
20/09/2013
Website, 02/10/2013
010190020.04.001.016088
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found