„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1254-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/10/2013
Registration code 450140000.05.001.017103
1254-Iს
20/09/2013
Website, 02/10/2013
450140000.05.001.017103
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.