„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 322
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 27/09/2013
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/09/2013
Registration code 200090000.22.033.016568
Consolidated publications
322
27/09/2013
Website, 30/09/2013
200090000.22.033.016568
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Minister of Finance of Georgia
Attention! You are not reading the final edition. In order to read the final edition, please, choose the respective consolidated version.

Initial version (30/09/2013 - 02/10/2013)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.