„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1076-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/09/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/09/2013
Registration code 300310000.05.001.017086
1076-Iს
06/09/2013
Website, 25/09/2013
300310000.05.001.017086
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found