„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1082-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2013
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/09/2013
Registration code 150000000.04.001.016080
1082-Iს
18/09/2013
Website, 23/09/2013
150000000.04.001.016080
„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.