„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1028-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/09/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/09/2013
Registration code 360000000.05.001.017072
1028-Iს
06/09/2013
Website, 23/09/2013
360000000.05.001.017072
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.